Aktiviteter

Aktiviteter

 

Indkaldelse til

Generalforsamling

Foreningen for PRYDFJERKRÆ

Holder generalforsamling

 

Søndag den 17. September 2017 kl. 13.00

På adressen:

Danmarks Fugle Zoo

 

Frydenlund Fuglepark Skovvej 50 5690 Tommerup

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referent

Bestyrelsens beretning

Kassererens beretning

Indkomne forslag, evt. forslag fra bestyrelsen

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse

Valg af to suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Bladets redaktionelle linie

Eventuelt

Eventuelt oplæsning af protokol.

Fuglemarked

 

Foreningen Prydfjerkræ afholder fuglemarked søndag d. 17. september kl. 10.00 til kl.12.00 ved

Danmarks Fuglezoo

Skovvej 50 5690 Tommerup

Husk:

Fugle der medbringes til markedet skal være fast ringede og være på pladsen inden kl.10.00

Syd og Sønderjyllandsgruppen

Inviterer til fugle besigtigelse og kaffe

Søndag 8 oktober 2017 hos

Kaj Skovmand

Sarupvej 8

6470 Sydals

tlf. 61747037

kajfarmer@gmail.com

 

Vi mødes kl. 13.30 hvor vi starter med at se fuglene

Der er ænder - gæs – fasaner samt Gallovau kreatur m.m..

Der vil være kaffe og kage samt hygge, her kan vi få snakket

om hvordan, det er gået hos de forskellige med yngel.

tilmelding til Kaj

61747037 eller 74404662

Hilsen

Syd og Sønderjyllandsgruppen

 

Troldand

Brudeænder

Rødhalset gås

Swinhoe

Copyright © All Rights Reserved