Foreningens formål

Foreningens Formål


Foreningens formål er at fremme kendskabet og interessen for prydfjerkræ, det vil sige alle former for vildtlevende ande, due og hønsefugle.


Foruden at beskæftige os med de traditionelle arter inden for fasaner, duer, ænder og gæs, vil vi søge at fremme opdræt af de beslægtede arter inden for vagtler, agerhøns, skovhøns, stenhøns, frankoliner, vildkalkuner, perlehøns, årfugle (tjur, urfugle, hjerpe, rype og præriehøns), samt f.eks. tallegallahøns, hokkoer og guaner samt svanearterne.


Foreningens formål er at vi skal opdrætte livskraftige og artsrene stammer under beskyttede forhold i vore volierer, dette søges fremmet ved afholdelse af møder, udstillinger, åbent hus arrangementer, udveksling af erfaringer og avlsdyr, samt årlige sammenkomster.

Mikado fasan

Jagtfasan kylling

Urfugl