Foreningens Historie

Foreningens Historie"


Foreningen for prydfjerkræ er en forening som d. 10/6-90. blev dannet ved fusion mellem de to daværende

Sirfjerkræforeninger, som var henholdsvis 10 og 5 år gamle.

Prydfjerkræ ser det som sit mål at samle interesserede opdrættere, i forsøget på at bevare nogle af verdens sjældne og mest truede fuglearter. Hos fasanerne er 1/3 af de mange arter stærkt truede med udryddelse.


Guldfasan

Manderinand andrik

Brudeandrik

Brozevinget due