Mikkel Ingwersen
Næstformand

Nyløkke 6

5600 Fåborg

Tlf. 28 43 74 70

Email: magic_street@hotmail.com

Nicki Rasmussen
PR og bladdistribuering

Hellevej 46

6818 Årre

Tlf. 31 34 51 53

Email: ndrasm@gmail.com

Niels Th. Nielsen
Kasserer

Midtgårdsvej 8

6683 Føvling

Tlf. 61 36 15 36

Email: krista.thorlund@gmail.com

Pernille Rasmussen
Sekretær

Toftekærsvej 13

5400 Bogense

Tlf. 22 82 18 07

Email: perasm.prydfjer@gmail.com

Udenlandske kontakter

Hans-Ove Harryson
Kontaktperson Sverige

Getabo 10, Torestorp

S 511 93 Kinna, Sverige

Tlf. 032 05 52 85

Leif Christian Torsøe
Kontaktperson Norge

Sagfjordet,

Postboks 91

4701 Vennesla, Norge

Tlf. 38 15 40 78