Foreningens Formål

Kendskab og interesse

Foreningens formål er at fremme kendskabet og interessen for prydfjerkræ, det vil sige alle former for vildtlevende ande, due og hønsefugle.

Foruden at beskæftige os med de traditionelle arter inden for fasaner, duer, ænder og gæs, vil vi søge at fremme opdræt af de beslægtede arter inden for vagtler, agerhøns, skovhøns, stenhøns, frankoliner, vildkalkuner, perlehøns, årfugle (tjur, urfugle, hjerpe, rype og præriehøns), samt f.eks. tallegallahøns, hokkoer og guaner samt svanearterne.

Foreningens formål er at vi skal opdrætte livskraftige og artsrene stammer under beskyttede forhold i vore volierer, dette søges fremmet ved afholdelse af møder, udstillinger, åbent hus arrangementer, udveksling af erfaringer og avlsdyr, samt årlige sammenkomster.

Bevarelse

2000 hektar regnskov forsvinder hver dag, hvert år bliver vi 85 millioner flere mennesker på jorden, det tryk vi øver på den resterende natur øges ubarmhjertigt. Mange steder i verden er mange dyrearter truet af udryddelse, primært på grund af civilisationens fremtrængen med miljø-ødelæggelse til følge.

Det gælder ikke mindst en lang række hønse-due og andefugle.

Nogle arter er så tæt på udryddelse, at de kun bevares ved opdræt under beskyttede forhold i volierer.