Bliv medlem

For at bevare foreningsarbejdet og sætte nye ting i gang, har foreningen brug for mange nye medlemmer, det betyder en bedre økonomi og endnu større aktivitet, samt et bedre medlemsblad.

Vil du vide mere om din interesse for prydfjerkræhold og opdræt?

Vil du hjælpe med at bevare disse smukke og sjældne fugle?

SÅ! meld dig ind i foreningen for prydfjerkræ.

Du kan gøre det til enhver tid, prisen kr. 300 årlig, for A medlemmer, et B medlemskab koster kr. 60 (B medlemmer får ikke bladet)

Ungdomskontingent. Til og med det år man fylder 18. kan man være ungdomsmedlem, det koster kr. 100 årligt, man får også bladet som ungdomsmedlem, men husk ved tilmelding at opgive de første 6 numre i personnummeret.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Kasserer:

Niels Th. NIelsen
Midtgårdsvej 8
6683 Føvling
Tlf. 61361536

Eller via email herunder