Bliv medlem

For at bevare foreningsarbejdet og sætte nye ting i gang, har foreningen brug for mange nye medlemmer, det betyder en bedre økonomi og endnu større aktivitet, samt et bedre medlemsblad.

Vil du vide mere om din interesse for prydfjerkræhold og opdræt?

Vil du hjælpe med at bevare disse smukke og sjældne fugle?

SÅ! meld dig ind i foreningen for prydfjerkræ.

Du kan gøre det til enhver tid.

A Medlem Kr. 325.- Får tilsendt blad + adgang til hjemmesidens medlemssider

B Medlem Kr. 200.- Uden fysisk blad med adgang til hjemmesidens medlemssider.

S støttemedlem Kr. 60.-

Ungdom Medlem Kr. 100.- Får tilsendt blad + adgang til hjemmesiden medlemssider, men husk ved tilmelding at opgive de første 6 numre i personnummeret.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Kasserer:

Niels Th. NIelsen
Midtgårdsvej 8
6683 Føvling
Tlf. 61361536

Eller via email herunder