Medlemsbladet

Bladet udkommer 6 gange årligt til alle A medlemmer, det indeholder følgende Tips om prydfjerkræhold og opdræt. Tips fra opdrættere i ind og udland.

Bladet indeholder blandt andet:

  • Beskrivelse af almindelige og sjældne arter Prydfjerkræ.
  • Nyt om import og export af nye arter.
  • Foreningen er behjælpelig med råd angående import.
  • Reportager fra begivenheder i ind og udland.
  • Anmeldelse af ind og udenlandsk litteratur.
  • Omtale af nye lovregler og bestemmelser fra myndighederne.
  • Oplyser om de arter der kræver Citesregistrering samt hvordan man gør det.

Foreningen har et godt og positivt samarbejde med Skov og Naturstyrelsen samt veterinærdirektoratet hvor vi bliver underrettet om nye bestemmelser og love som via bladet bringes videre til medlemmerne.