Kongefasan

Reeves´ fasan (Symaticus reevestii) er kommet på Liste II/bilag B.

Import af denne art fra lande uden for EU vil kræve en eksport-tilladelse fra det land, den skal eksporteres fra, og en import-tilladelse fra Danmark.

Eksport ud af EU vil kræve en eksport-tilladelse fra Danmark.

Inden for EU vil der ikke kræves CITES-tilladelser.